Ezo-teh Екологија и заштита на околината Macedonian English


ЕЗО ТЕХ услуги во процесната индустрија и менаџмент на индустрискиот отпад на еколошки прифатлив начин:

• Индустриско чистење

• Управител со индустриски отпад

• Санација

• Консалтинг и инженеринг во областа на индустриски отпад

 
Macedonian Дозволи кои ги поседува Езо-Тех

Macedonian Закони и правилници  

©Ezo-Teh 2009-2019 powered by Alfatek Intelligence