Екологија и заштита на околината Macedonian English


Ezo-teh

ЕЗО ТЕХ услуги во процесната индустрија и управување со индустрискиот отпад на еколошки прифатлив начин:

• Индустриско чистење

• Управител со индустриски отпад

• Санација

• Консалтинг и инженеринг во областа на индустриски отпад

 

Езо-Тех - водечки во полето на одржливо управување со отпад

Езо-Тех нуди високо квалитетни, одржливи и финансиски ефикасни решенија за управување со отпадот за индустриски компании и јавни претпријатија. За секој вид на отпад нудиме прилагодливо решение благодарејќи на нашиот широк спектар на искуства и експертизи и можност за рециклирање и преработка со трети лица. Одржливоста и финансиски ефикасните решенија и предвидување на сите работи во името на клиентот се од клучно значење за услугите кои се нудат. Благодарение на големото искуство и KNOW-HOW, корисниците секогаш можат да се потпрат на нас за транспарентно и правилно управување со својот отпад.

Наша мисија

Ние нудиме решенија за управување со отпадот од сите негови аспекти, како за компании така и за јавни претпријатија. Со нашиот Целосен управувачки пристап кон отпадот целиме кон најголемите индустриски компании во земјата и регионот. Водени сме од грижата кон животната средина и од економски и општествени одговорни одлуки и инвестираме во консултации и долгорочни односи со сите заинтересирани страни. На тој начин ние сме водечки во полето на управување со отпад. Нашата мисија е наша секојдневна тема во сите одлуки кои ги прави Езо-Тех.

©Ezo-Teh 2009-2019 powered by Alfatek Intelligence